Lokomotiva řady 556.0

Lokomotiva řady 556.0 - Štokr

556 StokrLokomotivy známé jako Štokry zakončily éru parního provozu také na tratích někdejší Moravské pohraniční dráhy.

Zvyšující se nároky na přepravu nákladů po druhé světové válce, znamenaly že lokomotivy řad 534.03 a 555.0 přestávaly být dostačující a proto bylo nutné, aby si ČSD objednaly lokomotivy nové a zárověň i výkonnější.
Zkušenosti konstruktérů vycházely ze zahraničních typů lokomotiv a ze zkušeností s kotlem z lokomotiv řady 475.1 s mechanickým přikladačem paliva, spalovací komorou a dalšími konstrukčními prvky. Objednávku přijala lokomotivka Škoda. Kotel lokomotivy byl shodný s kotlem lokomotiv řady 475.1. Pojezd lokomotiv byl zvolen typu 1` E, který vycházel z pojezdu osvědčených lokomotiv 555.0 a 555.1.
Usměrňovací plechy byly na číslech 1 až 19 a 21 až 80 veliké u čísla 20 byly usměrňovací plechy byly svojí spodní hranou ukončené v rovině ochozu, od čísla 81 měly lokomotivy usměrňovací plechy typu Witte.
Lokomotivy měly úplně novou konstrukci pětinápravového tendru 935.2.
První lokomotivu řady 556.0 ČSD převzaly 7.2.1951. Poslední lokomotiva 556.0491 ČSD převzaly 21. 5. 1958, přestože chronologicky poslední lokomotiva 556.0510 opustila lokomotivku 12. 5. 1958. ČSD za každou lokomotivu zaplatily 902 675 Kčs.
Lokomotivy překvapovali svými výkony jedna z nich uvezla v červnu 1951 bez postrku na stoupání přes Kařízek vlak o hmotnosti 1 400 t, jiné byl naměřen indikovaný výkon na háku 2 200 koní. Lokomotivy 556.0 získaly mnoho rekordů, jak v tažení nejtěžšího vlaku u nás 121 čtyřnápravových vozů o hmotnosti 8272 t, tak v délce vlaku o délce 1800 m tak i další další rekordy.
Byla to nejpočetnější parní lokomotivní řada, která byla vyrobena v počtu 510 kusů. Poslední lokomotivy řady 556.0 byly vyřazeny při ukončení parního provozu u nás.
Technické údaje:
Uspořádání pojezdu: 1` E
Průměr hnacího dvojkolí: 1 400 mm
Rozchod: 1 435 mm
Indukovaný výkon: 1 972 kW
Maximální rychlost: 80 km/h
Služební hmotnost: 99,0 t
Adhézní hmotnost: 84,2 t
Počet parních válců: 2
Výhřevná plocha: 201,0 m2
Roštová plocha: 4,34 m2
Použitá literatura:
Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, Nadas Praha 1982
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001

http://parniloko.wz.cz/