Situační náčrtek trati

V příloze najdete ve formátu JPG oficiální pomůcku výpravčích v Dolní Lipce - situační náčrtek traťového úseku Lichkov - Dolní Lipka - Hanušovice, kde jsou zaznamenány kilometrické polohy železničních stanic, nákladišť a zastávek, čísla a délky kolejí, kilometrické polohy a čísla přejezdů apod.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Situacni nacrt LV-HN2.jpg)Situacni nacrt LV-HN2.jpg[ ]564 Kb

Umístění stanovišť s traťovým telefonem

TLF HanusovickaPřiložená tabulka uvádí lokace traťových telefonů v dopravních kancelářích želzničních stanic i na samostatných stojanech na trati.

Přejezdy v traťovém úseku Hanušovice - Červený Potok

Prejezdy Hn CPPřiložená tabulka přináší přesné kilometrické polohy přejezdů v traťovém úseku Hanušovice - Červený Potok, jejich evidenční označení a způsob zabezpečení. Pro lepší orientaci jsou v tabulce zaznamenány kilometrické polohy uvedených stanic a zastávky ve Vlakém.

Profil traťového úseku odbočka Morava - Lichkov

Přiložené tabulky přináší podrobný soupis všech mostů, nadjezdů, propustů a tunelů s jejich kilometrickou polohou, světlostí, popřípadě délkou. Přestože byl seznam pořízen z dokumentace platné v roce 1994, obsahuje údaje o kilometrických polohách strážních domků a dalších strážních stanovišť na trati, které neexistovaly již v té době.

TP profil Han01   TP profil Han02

Sklonové poměry na trati Hanušovice - Lichkov

TP sklony HanV uvedené tabulce je uveden podrobný přehled kilometrických poloh, kde se mění stoupání nebo klesání trati spolu s uvedením délky v metrech, po jakou změna sklonu trati trvá. Pro snažší orientaci jsou zde uvedeny také kilometrické polohy stanic, odboček, zastávek a nákladišť.

Přejezdy v traťovém úseku Červený Potok - Lichkov

TP prejezdy PotokPřiložená tabulka přináší přesné kilometrické polohy přejezdů v traťovém úseku Červený Potok - Lichkov, jejich evidenční označení a způsob zabezpečení. Pro lepší orientaci jsou v tabulce zaznamenány kilometrické polohy stanic, zastávek a nákladišť.