Historie vozby

Stručná historie vozby staroměstské lokálky

Ještě v roce 1905 se na trati Hanušovice – Staré Město přepravilo 3 216 osob, v roce 1906 to bylo 13 490 a jejich počet neustále stoupal, až v roce 1912 dosáhl 18 710 přepravených osob. Železnice přepravila v roce 1906 31 824 tun zboží a v roce 1912 již 42 758 tun. Jednalo se zejména o přepravu dříví z lichtenštejnských lesů.
Po roce 1919 zajišťovalo provozování dráhy ředitelství státních drah v Olomouci. Nařízením ministerstva železnic ze dne 20. 2. 1919 byly železniční tratě na území Československé republiky rozděleny do dvou skupin, a to na tratě státní a státem provozované soukromé železnice. Na území šumperského regionu to byla dráha Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou a Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem. Obě byly uvedeny jako dráhy provozované na účet vlastníků.
Po zahájení provozu jezdil vlak z Hanušovic do Starého Města a zpět 4× denně s jízdní dobou nahoru 35 minut a dolů 26 minut. Ve dvacátých letech jezdily na trati tři páry vlaků denně. Poslední vlak přijížděl kolem desáté hodiny večerní; lokomotiva zajela do topírny a ráno vlak odjížděl kolem šesté hodiny do Hanušovic.
Vozba byla zajišťována lokomotivou řady 310.0127, která byla ve vlastnictví soukromé společnosti. Byla to nejtypičtější lokomotiva českých lokálek s původním označením řady 97. Těchto lokomotiv bylo vyrobeno od roku 1878 do roku 1913 celkem 255. Osobní vozbu zajišťovaly postupně dále parní lokomotivy řady 423.0, 433.0, 354.0, 354.1, nákladní vozbu lokomotivy řady 434.2 a 623.0.
Pro přepravu cestujících byly od začátku požívány vozy řady Cim. V roce 1933 převzaly dráhu Československé státní dráhy včetně lokomotivy řady 310.0127 a 10 vozů.
Parní lokomotivy v osobní vozbě byly postupně nahrazovány motorovou vozbou. Jako první se na trati objevily ještě před druhou světovou válkou motorové vozy s benzinovým motorem řady M 120.4, M 122.0, M 232.0 a M 232.2. Od roku 1949 byly nasazeny motorové vozy řady M 131 a později M 262.0. Dnes je osobní vozba zajišťována motorovými vozy řady 810. Parní lokomotivy v nákladní přepravě byly koncem sedmdesátých let nahrazeny dieselovými lokomotivami řady T 435.0, později T 458.1.
Údržbu trati zajišťoval Odbor pro udržování drah v Šumperku, později Traťová distance Šumperk.