Večer v úterý 19. 7. 1994, před devátou hodinou, došlo při posunu vl. č. 80201 v Červeném Potoku k ujetí osmi ložených vozů (1× skleněné střepy, 1× obilí a 6× kulatina ze zdejšího manipulačního skladu lesního závodu) o hmotnosti cca 350 t, ve směru na Dolní Lipku. Vlakvedoucí spolu s výpravčí v Podlesí vyrozuměli výpravčí v Dolní Lipce, kde stihli položit na koleje asi jen desítku zarážek, když se vozy do stanice vřítily na první kolej rychlostí 100 km/hod. Zarážky však odlétaly z koleje a jejich jízdu nezpomalily. Mezitím v Lichkově pozdrželi motorový osobní vlak č. 15252 z Mezilesí a rovněž nakladli na kolej několik zarážek. Výsledek byl stejný jako v předešlé stanici a vozy se tak s nezmenšenou rychlostí hnaly po spádu ve směru Mladkov a Těchonín... Do Jablonného mezitím již mířil motorový osobní vlak č. 15215. Po vyhodnocení situace výpravčí v Těchoníně přestavila výměnu na druhou kolej a hned za ni stačila položit jednu zarážku. Záměrem bylo soupravu vykolejit v poměrně bezpečném terénu za kusou kolejí č. 2a. Podle výpočtů (hmotnost soupravy, sklon trati) však souprava dosáhla v Těchoníně již rychlosti 140 km/hod! Výhybka č. 1 sice změnila směr její jízdy, ale nápor tun a rychlosti nevydržely kolejnice. Ta vnější byla doslova vyrvána z pražců a všech osm vozů se nezadržitelně zřítilo podél strážního domku dolů z vysokého náspu, hned vedle přilehlého obytného domu. Ve změti železa, střepů, obilí a kulatiny se zde vozy kupily na jednu hromadu. Ten hrozný rachot byl slyšet až v Lichkově. Přestože souprava urazila 17 km, minula dvě stanice a dvě zastávky, několik nechráněných přejezdů a vykolejila vedle domu, kde se v tu chvíli zdržovali lidé, nepřišel nikdo k úrazu. Vl. č. 80201 mezitím ukončil posun v Červeném Potoku a pokračoval do Podlesí. Zde se vlaková četa podrobila detalkoholové zkoušce, provedla posun a pokračovala s manipulačním vlakem do Hanušovic. Trať byla několik dní nesjízdná, na místo neštěstí byly vyslány dva nehodové jeřáby. Čtyři autobusy zajišťovaly náhradní přepravu mezi Jablonným n. Orl. a Dolní Lipkou, mezinárodní rychlíky č. 253 a 255 byly odkloněny přes Zábřeh na Moravě a Hanušovice, vl. č. 252 jel přes místo výluky. Škoda na vozidlech byla vyčíslena na částku 2 098 555 korun. Vozy byly na místě zčásti rozřezány, náklad, pokud to bylo možné, byl přeložen, některé vozy byly nasazeny na kolej a přesunuty do Jablonného v. Orl. Škoda na obilí činila 162 000 korun, zničený kolejový svršek dalšího půl milionu korun. Výluka byla ukončena a trať sjízdná až v ranních hodinách ve čtvrtek 21. 7. 1994. Viníci nehody byli souzeni za veřejné ohrožení. Ujetí vozidel z Červeného Potoka a následná škoda, dosahující tří milionů korun, se tak stalo největší nehodou v novodobé historii této trati. Snímky pořídil 20. 7. 1994 Martin Kalousek.
RSS
techonin_01
techonin_01
techonin_02
techonin_02
techonin_03
techonin_03
techonin_04
techonin_04
techonin_06
techonin_06
techonin_07
techonin_07
techonin_08
techonin_08
techonin_09
techonin_09
techonin_10
techonin_10
techonin_11
techonin_11
techonin_12
techonin_12
 
 
Powered by Phoca Gallery