Lokomotivní řada 524.1

Lokomotivní řada 524.1 - Pětikolák

524 petikolakŘíkalo se jí také Vanovka nebo Pukl. V traťovém úseku Dolní Lipka - Hanušovice bývala ve své době nasazována na nákladní vlaky.
V letech první světové války si pro postrkovou službu na tratích z Buben do Veleslavína a Chomutova do Vejprt ojednala Buštěhradská dráha v První Českomoravské továrně na stroje v Libni nové lokomotivy které budou výkonnější než řada IVa (u ČSD 413.1). V Libni se zrodil typ tendrových lokomotiv 1` E 1`, první svého druhu v tehdejší monarchii. Výrobce lokomotivy stavěl nezávisle na konstrukčních směrech, jež tehdy určovalo ministerstvo železnic ve Vídni, a uplatnily u nich vlastní konstrukční i výrobní zkušenosti a zásady. Šest nových lokomotiv bylo dodáno až v roce 1918 Buštěhradské dráze, která je označila řadou Va s inventárními čísly 501 až 506.
Kotel lokomotiv měl střed 2 750 mm nad temenem kolejnice, ocelové topeniště. Dýmnice kotle byla dosti prostorná a byl v ní umístěn šoupátkový regulátor, na dýmnici byl baňatý komín soustavy Rihosek. Na ležatém kotli byl pod společnou kapotou parní dóm se dvěma písečníky. Pojišťovací záklopky soustavy Coale byly umístěny na skříňovém kotli. Na lokomotivě Va 506 se zkoušelo napájecí čerpadlo s předehřívačem vody typu Knorr, ostatní lokomotivy měly nesací injektory Friedmann ASZ.
Dvojčitý parní stroj na mokrou páru měl upravené válce podle lokomotiv řady 270 (u ČSD 434.1), které vyráběl jako první a jediný výrobce v dřívější monarchii. Vstup páry byl vnitřní a vyrovnávače tlaků mechanické.
Postranice rámu byly plechové a 34 mm silné.
Pojezd lokomotiv navrhl výrobce. Oba Adamsovy běhouny byly bez vratného zařízení. Přední běhoun měl oboustranný výkyv 65 mm a zadní 85 mm. Druhé spřažené dvojkolí mělo oboustranný posuv 22 mm a poslední 10 mm, prostřední dvojkolí bylo hnací a mělo ztenčené okolky o 10 mm.
Lokomotivy měly esteticky vyřešené podpěry dýmnice, účelně upravené vodní vany, uložené pro snadnější přístup nad rozvodem, vzorně opracované tyčoví, prakticky tvarované a uzavřené budky s účelně upravenými stupátky a vtipně zvětšený prostor uhláku prodloužením nad nárazníky, proto vše to byly velice elgantní lokomotivy. První českomoravská továrna na stroje v Libni použitím těchto prvků zakládala naši samostatnou lokomotivní školu.
Technicko bezpečnostní zkoušky lokomotiv se vykonávaly na chebské trati do Chomutova a dosahovalo se zde rychosti až 75 km/h. Po provedení zkoušek byly lokomotivy přiděleny na postrkovou službu, na trať z Buben do Veleslavína lokomotivy 501 a 502 a na trať Chomutova do Vejprt zbývající čtyři lokomotivy. V roce 1921 byly kotle lokomotiv u výrobce rekonstruované na přehřátou páru a při té příležitosti se změnilo topeniště z ocelového na měděné.
V roce 1924 převzaly ČSD všechny lokomotivy Va 501 až 506 a přeznačily je na řadu 524.101 až 06. Během dílenských oprav lokomotiv se nahrazovala sací brzda tlakovou, baňaté komíny litinovými s korunkou typu ČSD a u lokomotiv 524.103, 04 a 06 se dosadily injektoiry na výfukovou páru Friedman LF.
V roce 1938 bylo všech šest lokomotiv na Bohumínsku a tak lokomotivy připadly nejdříve k PKP a od roku 1939 měly připadnout k DR, ale lokomotivy nepřevzaly, ale pronajaly je ČMD za denní poplatek 34 marek (1 marka = 10 K). V roce 1943 DR lokomotivy odprodaly zpátky ČMD.
Po roce 1945 zůstaly buštěhradské lokomotivy 524.1 v traťovém provozu a na těžkém posunu. V roce 1955 došlo k vyřazení první lokomotivy 524.101. V roce 1968 byly vyřazeny lokomotivy 524.104 a 06. 524.105 jezdila s nákladními vlaky z Přelouče do Práchovic až do svého vyřazení v roce 1971. V roce 1973 byla v Leopoldově vyřazena 524.103, (jediná měla dyšnu Giesl). Poslední lokomotiva 524.102 byla ČSD vyřazena v roce 1978 v Rumburku.
Technické údaje:
Uspořádání pojezdu: 1` E 1`
Průměr hnacího dvojkolí: 1 258 mm
Rozchod: 1 435 mm
Indukovaný výkon: 1 250 koní
Maximální rychlost: 55 km/h
Služební hmotnost: 96,1 t
Adhézní hmotnost: 69,4 t
Počet parních válců: 2
Výhřevná plocha: 231,45 m2
Roštová plocha: 3,87 m2
Použitá literatura:
Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, Nadas Praha 1982
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001

http://parniloko.wz.cz/