Lokomotiva řady 344.1

Lokomotivní řada 344.1

Říkalo se jí také Husa, Lasice nebo Žížnivá čára. V úseku trati Dolní Lipka - Hanušovice byla344 ceskatrebova nasazována u nákladních vlaků.
V roce 1906 vyrobila lokomotivka Společnosti státní dráhy tři lokomotivy řady 38 s uspořádáním dvojkolí 1` C pro dopravu rychlých nákladních vlaků a lehčích osobních vlaků. Lokomotivy řady 38 vycházely z konstrukce lokomotiv řady 37 u ČSD 334.2 a 344.3.
Kotel lokomotiv měl svůj střed 2 440 mm nad temenem kolejnice, měl 139 žárnic a 21 kouřovek o nepřímé výhřevné ploše 139,9 m2, topeniště mělo přímou výhřevnou plochou 11,8 m2, celková výhřevná plocha kotle byla 151,7 m2 a výhřevná plocha přehřívače páry byla 30,5 m2. Rošt skříňového kotle měl plochu 2,7 m2 a sklopné přední pole. Tlak páry v kotli byl 11,5 baru. Na dýmnici byl komín Prüsmann a na ležatém kotli byl jediný parní dóm s regulátorem a za ním pojišťovací záklopky Pop - Coale skryté chráničem.
Ve vnitřním rámu byla umístěna všechna dvojkolí, vpředu byl Adamsův běhoun bez vratného zařízení a měl oboustranný výkyv ± 50 mm, spřažená dvojkolí o průměru 1440 mm byla v rámu pevná.
Parní stroj měl válce o průměru 520 mm se zdvihem pístů 650 mm a ruční vyrovnávače tlaků. Pístová šoupátka měla vnitřní vstup páry. Vnější rozvody byly soustavy Heusinger.
Lokomotivy měly jednoduchou a prostornou budku, ochoz byl na úrovni podlahy budky a proto byly nad spřaženými koly blatníky, lokomotivy vyráběné v letech 1908 a 1909 od čísla 38.04 měly ochoz nad koly, na prvních třech lokomotivách se ochoz zvýšil a zrušily blatníky.
Celkem bylo vyrobeno pro Společnost státní dráhy 43 lokomotiv řady 38 s evidenčními čísly 01 až 43. Po zestátnění Rakouskými státními drahami byly přeznačeny na řadu 760 se stávajícími evidenčními čísly a jejich tendry na řadu 77.
V roce 1918 byly lokomotivy řady 760 převzaty ČSD ve výtopnách Česká Třebová 35 lokomotiv, Bubny 6 lokomotiv a Brno - Horní Heršpice 2 lokomotivy.
V roce 1925 ČSD lokomotivy řady 760 přeznačily na řadu 344.1 a jejich tendry na řadu 713.0, lokomotivy i tendry s evidenčními čísly 01 až 43. ČSD lokomotivy modernizovaly dosazením automatické sací brzdy pro lokomotivu i vlak a později byla sací brzda nahrazena tlakovou brzdou, další úprava byla ve zvýšení tlaku v kotli z 11,5 baru na 13 barů, čímž se snížila spotřeba paliva. Většina lokomotivy řady 344.1 byla umístěna ve výtopně Česká Třebová, kde se dobře osvědčily na hlavní trati do Brna a až do roku 1948, kdy byly dodány první lokomotivy řady 475.1 nahrazovaly na trati Česká Třebová - Brno v osobní dopravě lokomotivy řady 364.0 a365.0. Po roce 1945 byly lokomotivy postupně přemístěny na mnoho míst v Čechách a jezdily i v traťovém výkonu až do konce své existence.
Poslední provozované lokomotivy 344.107 a 344.142 byly v depu Ústí nad Labem, k jejich vyřazení došlo v roce 1967.
V letech 1930 až 1940 ČSD rekonstruovaly lokomotivní řady 334.2 a 344.2 na řadu 344.1.
Technické údaje:
Uspořádání pojezdu: 1` C
Průměr hnacích dvojkolí: 1 440 mm
Rozchod: 1 435 mm
Maximální rychlost: 70 km/h
Služební hmotnost: 51,5 t
Adhézní hmotnost: 40,6 t
Počet parních válců: 2
Výhřevná plocha: 151,7 m2
Roštová plocha: 2,70 m2

Použitá literatura:
Sellner, Karel: Parní hvězdy, Nadas Praha 1991
Bek, Jindřich: Atlas lokomotiv, svazek 1 až 7, Nadas Praha 1979 až 1984
Časopis Železnice
Bittner, Křenek, Skála, Šrámek: malý atlas lokomotiv 2001, 2005

http://parniloko.wz.cz/
22. 6. 2005