Výroční setkání klubu v Hanušovicích

V pátek 25. listopadu 2022 odpoledne se v Pivovarské restauraci v Hanušovicích sešli ke svému výročnímu setkání členové klubu Moravská pohraniční, aby se nejen ohlédli za svou desetiletou činností (viz předchozí tisková zpráva), ale určili směr, jakým se budou ubírat ve své práci v budoucnu.
Samotnému setkání předcházelo tradiční fotografování strojvedoucích spolu s členy klubu na nádraží v Hanušovicích. Po přesunu na místo srazu jeho účastníci nejprve stručně představili sebe a svou dosavadní činnost na železnici. To proto, že i letos se objevili v řadách klubu nové tváře.
Poté zakladatelé Tomáš John a Arnošt Juránek krátce připomněli desetiletí činnost. Popsali současné novinky v provozu a ocenili, že firma Leo Express Tenders ve spolupráci s Pardubickým krajem jako objednavatelem rozšířila letos v červenci a srpnu provoz víkendových osobních vlaků do Hanušovic na každodenní. Stejné to bude i v roce 2023. Bohužel, nepodařilo se znovu obnovit smysluplný provoz do Štítů.
Hovořilo se mimo jiné o plánech Muzea starých strojů Žamberk, které spolu s krajem buduje v Dolní Lipce velké železniční muzeum. Díky němu se už dnes podařilo zachránit před demolicí zdejší původní vodárnu a dobovou vahadlovou točnu. Ve spolupráci s tímto muzeem vidí klub další možnost svého uplatnění.
Na rok 2023 také připadá 150. výročí někdejší Moravské pohraniční dráhy, vedené ze Šternberka do Dolní Lipky. Na těchto oslavách se chce klub aktivně podílet. Zakladatelé proto dostali úkolem zjistit, jak se na výročí připravují Správa železnic a České dráhy, popřípadě firma Leo Express či dolnolipecké železniční muzeum. Již na setkání bylo rozhodnuto, že bude sestavena a vydána tématická publikace, která by nejen popsala historii, ale i současný vývoj této trati.
Mluvilo se také o plánech stavby přehrady u lomu v Hanušovicích. Ta by zcela zaplavila a zrušila trať do Starého Města. Záplavová čára by sahala až k zastávce v Podlesí. Protože Správa železnic trvá na zachování objízdné trasy hlavního tahu, zvažována je ražba tunelu v pravém břehu Moravy, a to zhruba od Podlesí až do Hanušovic.
Svou činnost v klubu ukončil jeden z jeho zakladatelů, proto byl na jeho místo zvolen výpravčí ve výslužbě Petr Holínka.
Každoročně bývá setkání členů klubu především přátelským posezením s bývalými či ještě současnými kolegy z práce. A ne jinak tomu bylo i tentokrát. V přátelské atmosféře se všichni ve večerních hodinách také rozcházeli.
Foto: František Pecho, Tomáš John

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (BDS_0228_00001.jpg)BDS_0228_00001.jpg[ ]260 Kb
Stáhnout tento soubor (BDS_0229_00001.jpg)BDS_0229_00001.jpg[ ]233 Kb
Stáhnout tento soubor (BDS_0232_00001.jpg)BDS_0232_00001.jpg[ ]266 Kb
Stáhnout tento soubor (BDS_0239_00001.jpg)BDS_0239_00001.jpg[ ]280 Kb
Stáhnout tento soubor (BDS_0240_00001.jpg)BDS_0240_00001.jpg[ ]239 Kb
Stáhnout tento soubor (BDS_0243_00001.jpg)BDS_0243_00001.jpg[ ]256 Kb
Stáhnout tento soubor (BDS_0244_00001.jpg)BDS_0244_00001.jpg[ ]207 Kb
Stáhnout tento soubor (BDS_0248_00001.jpg)BDS_0248_00001.jpg[ ]257 Kb
Stáhnout tento soubor (BDS_0250_00001.jpg)BDS_0250_00001.jpg[ ]134 Kb
Stáhnout tento soubor (BDS_0261_00001.jpg)BDS_0261_00001.jpg[ ]297 Kb
Stáhnout tento soubor (DSC03375.jpg)DSC03375.jpg[ ]215 Kb
Stáhnout tento soubor (DSC03377.jpg)DSC03377.jpg[ ]190 Kb
Stáhnout tento soubor (DSC03384.jpg)DSC03384.jpg[ ]220 Kb
Stáhnout tento soubor (DSC03387.jpg)DSC03387.jpg[ ]209 Kb

Klub Moravská pohraniční slaví deset let

Ještě neuplynul ani rok od ostudného 11. prosince 2011, kdy se zcela zastavila osobní doprava na traťových úsecích Moravský Karlov - Štíty a Dolní Lipka - Hanušovice, když se na chalupě čp. 7 v Dolní Lipce sešel výpravčí Arnošt Juránek a strojvedoucí posledního osobního vlaku Tomáš John.
Při chutném obědě (smažené filé s bramborem) si řekli, že přece není možné, aby všichni mlčeli, a jeden jediný člověk prosadil zastavení provozu. Tehdy padla věta "Na začátku každé velké věci jsou alespoň dva blbci, kteří tomu skálopevně věří". Dlouze spolu diskutovali a přišli se dvěma zásadními body - založit neformální klub, pod jehož hlavičkou by se dalo mnohé prosadit, a tím druhým bylo založení webových stránek, které by k těmto tratím znovu přitáhly pozornost veřejnosti a samosprávy.
Pro myšlenku založení klubu, složeného z moravských a českých železničářů, byli získáni také strojvedoucí Emil Kania a tehdejší signalista Ondřej Chmelík. Po otcích zakladatelích se do klubu hlásili noví a noví členové, dnes je jich více než třicet. Logo klubu připravil Petr Jordán.
Tím nesporně nejvýznamnějším počinem bylo spuštění webových stránek 13. prosince 2012. Návrh jejich podoby spolu vypracovali otcové zakladatelé, jejich konečná grafická verze je však dílem webmastera Bohuslava Matouše. Díky našim fotografům Františku Pechovi, Ondrovi Chmelíkovi a dalším se stránky začaly plnit nejen současnými snímky a videi, ale postupně se rozrůstal i archiv dobových obrázků se vzácnými filmy Jaroslava Koska. Velká část je věnována historii, opisům pamětních knih, ale i statím o lidech, kteří na předmětných tratích pracovali. Věnována je pozornost i turistice, dobovým dokumentům, jízdním řádům, zaznamenům jednání o rušení provozu, ale i všeobecné železniční historii. Návštěvnost stránek je stále nebývale vysoká.
Klub začal spolupracovat s dalšími subjekty. Výsledkem byla pomoc při jízdě tzv. Sněžnického motoráčku a na oslavách 140 let Moravské pohraniční dráhy. Tím nejhmatatelnějším úspěchem bylo obnovení alespoň víkendového provozu na trati Dolní Lipka - Hanušovice jízdou Protokolárního vlaku 1. 2. 2013. O necelý rok později, 13. prosince 2014, byl na čas obnoven i provoz vlaků do Štítů. To vše byla především zásluha nového krajského radního pro dopravu Jaroslava Duška.
Ondra Chmelík s Arnoštem Juránkem připravily studii týkající se změny infrastruktury na zájmových tratích. Jako úspěch lze považovat, že novou zastávku Červená Voda Pod rozhlednou nestavěla obec, ale tehdejší SŽDC. Nyní se nejvíce mluví o nové zastávce v Červeném Potoku, která by pomohla dopravní obslužnosti horského střediska na Dolní Moravě.
V ohrožení se však ocitla další lokálka, proto se do předmětu zájmu klubu Moravské pohraniční dostala od roku 2015 i trať z Hanušovic do Starého Města pod Sněžníkem. Podařilo se zde odvrátit zrušení zastávky Hanušovice zastávka.
Ne vše se však dařilo. Spolu s virtuálním se rozšiřoval i depozitář 3D artefaktů. Proto Moravská pohraniční navázala kontakt s architektem, který připravoval rekonstrukci hanušovického nádraží, kde měla vzniknout expozice k historii Moravské pohraniční dráhy. Přestavba nádraží byla úspěšně dokončena, do života však zasáhl covid. Členové klubu pochopili, že tento sen nedokážou pokrýt personálně a vlastního muzea se vzdali.
Klub se věnuje také publikační činnosti. Příkladem jsou kalendáříky Františka Pecha, pamětní jízdenky a výpravné fotoknihy o Staroměstské lokálce Tomáše Johna anebo brožury k jízdě Sněžnického motoráčku a 120 letům Štítecké lokálky z dílny Arnošta Juránka. Klub má nadsr´tandartní vztahy i s regionálním tiskem.
Nově se hodlá klub zapojit do pomoci při realizaci Železničního muzea Dolní Lipka, které vzniká v režii Pardubického kraje a Muzea starých strojů Žamberk.
Kam se dál bude ubírat činnost klubu Moravská pohraniční, to rozhodnou jeho členové na svém setkání 25. listopadu 2022 v Pivovarské restauraci v Hanušovicích.

Moravská pohraniční se sešla po covidové přestávce opět v Hanušovicích

Ve středu 13. října 2021 se po více než dvouleté pauze sešli v Hanušovicích členové klubu Moravská pohraniční. Pro místo setkání si tradičně vybrali salónek restaurace u zdejšího pivovaru.
Na úvod informoval jeden ze zakladatelů klubu Tomáš John o posledních událostech na moravské straně zájmového území. Klub nakonec rezignoval, pro nedostatek lidských zdrojů a také z důvodu vyměřeného ročního nájemného, na instalaci a provozování Muzea Moravské pohraniční dráhy ve zdejší nově zrekonstruované staniční budově. Angažoval se však v záchraně zastávky Hanušovice zast. (dříve Žleb), kterou chtěl původně krajský koordinátor dopravy úplně zrušit v rámci tzv. optimalizace. John také informoval o probíhajících výlukách a o tom, že šumperská Federace strojvůdců přislíbila další podporu klubových webových stránek.
Na něj navázal další ze zakladatelů Moravské pohraniční Arnošt Juránek. Klubové internetové stránky doznají přesunu na větší úložiště a budou mít vylepšenou grafiku při zachování veškerého původního obsahu. Zhodnotil také přínos dopravce Leo Express pro naplňování stěžejních cílů klubu. V létě roku 2022 mají vlaky Leo Expressu zajíždět z Dolní Lipky do Hanušovic o letních prázdninách denně. Dopravce by však rád své služby v regionu dál rozšiřoval.
Juránek referoval také o probíhající přestavbě železničního uzlu Dolní Lipka. Se změnou zabezpečovacího zařízení zde budou zrušena stavědla signalistů a z tzv. "jednotného obsluhovacího pracoviště" bude provoz ve stanici zajišťovat jen výpravčí, popřípadě dálkové dispečerské stanoviště v Praze.
Věnoval se i nedávné demolici původního kamenného mostu v Červeném Potoku, který si zahrál v československém filmu "Neporažení" z roku 1956. Po odmítnutí jeho převzetí městem Králíky, které bylo původně schváleno již v roce 2006, zůstal most v majetku Pardubického kraje. Strhnou jej nechala Správa a údržba silnic.
V Dolní Lipce přešel do majetku kraje areál bývalého traťového okrsku - výtopna, útulek, vodárna a točna včetně kolejiště. Obhospodařuje jej Muzeum starých strojů Žamberk, které už v letošním roce zajišťovalo "Němkou" a "Ventilovkou" jízdy letních parních vlaků, známých jako Králický Sněžník. Součástí areálu má být i muzejní expozice, s jejíž instalací pomůže také klub Moravská pohraniční, nikoliv však s jejím provozem.
Členové klubu závěrem deklarovali přání být hlasem zdravého rozumu, odborným poradce, podporovatelem i kritikem rozhodnutí, která často vznikají od zeleného stolu a nereflektují skutečné potřeby lidí, kteří na Králicku a Hanušovicku žijí své životy, nebo do tohoto kraje cestují za krásami přírody či za jeho bohatou a pohnutou historií.
Vzpomínky starších členů Moravské pohraniční i zkušenosti z provozu těch mladších byly tou nejlepší tečkou tohoto klubového setkání. A klub Moravská pohraniční  je tu již devět let.
Foto František Pecho
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (_DSC1186_00001.jpg)_DSC1186_00001.jpg[ ]218 Kb
Stáhnout tento soubor (_DSC1188_00001.jpg)_DSC1188_00001.jpg[ ]293 Kb
Stáhnout tento soubor (_DSC1190_00001.jpg)_DSC1190_00001.jpg[ ]240 Kb
Stáhnout tento soubor (_DSC1193_00001.jpg)_DSC1193_00001.jpg[ ]253 Kb
Stáhnout tento soubor (_DSC1195_00001.jpg)_DSC1195_00001.jpg[ ]246 Kb

Klub se připravuje na oslavy 120 let štítecké lokálky

Ve čtvrtek 25. října 2018 se v salónku restaurace hanušovického pivovaru konalo další pravidelné setkání členů klubu Moravská pohraniční, jemuž předcházelo společné fotografování se strojvedoucími na zdejším nádraží.
      V úvodu zhodnotili svou činnost za poslední období spojené například s další tvorbou klubových internetových stránek, jednáními s představiteli Správy osobních nádraží SŽDC Olomouc a projektantem na téma chystaného muzea Moravské pohraniční dráhy po přestavbě a modernizaci staniční budovy v Hanušovicích. Poděkování se dostalo všem přispívatelům webových stránek, panu Františku Pechovi za vydání kalendáříků s logem klubu a panu Petru Krňávkovi za prezentaci myšlenek klubu v regionálním tisku.
      Přítomní také diskutovali o pravděpodobné působnosti nového dopravce na blízkých tratích Pardubického kraje. Podle posledních zpráv mimo jiné nabídla firma Leo Express kraji provozování trati do Hanušovic po celý týden, a to už od grafikonu 2019-2020. Definitivně rozhodnuto bude letos v prosinci na jednání krajského zastupitelstva. Příchod nového dopravce bude mít samozřejmě také dopad na stávající personál Český drah, který doposud obsluhu zdejších tratí do Mlýnického Dvora a Hanušovic zajišťoval.
      V prosinci příštího roku oslaví 120 let od svého otevření trať Dolní Lipka - Štíty. Při této příležitosti byla ustavena pracovní skupina, která by uspořádala slavnostní jízdu historického vlaku s pracovním názvem "Vlakem z Moravy na Moravu". Po návozu vlakových náležitostí by byl vlak veden v trase Staré Město pod Sněžníkem - Hanušovice - Dolní Lipka - Štíty. Záměrem je do oslav zainteresovat i obce a města na trati.
      Klubové setkání bylo také příležitostí k výměně názorů, časem pro vzpomínky na kolegy, ale i prostorem pro plánování do budoucna. Jedním z hlavních velkých úkolů, který před klubem stojí, je instalace muzejních expozic po dokončení rekonstrukce hanušovického nádraží. Jednou by se sem měly přesunout i sbírkové exponáty Muzea slezského Semmeringu z Horní Lipové.

Tisková zpráva
z 26. 10. 2018
Foto František Pecho

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (_DSC5740_00001.jpg)_DSC5740_00001.jpg[ ]340 Kb
Stáhnout tento soubor (_DSC5762_00001.jpg)_DSC5762_00001.jpg[ ]307 Kb
Stáhnout tento soubor (_DSC5776_00001.jpg)_DSC5776_00001.jpg[ ]207 Kb
Stáhnout tento soubor (_DSC5777_00001.jpg)_DSC5777_00001.jpg[ ]220 Kb
Stáhnout tento soubor (_DSC5779_00001.jpg)_DSC5779_00001.jpg[ ]249 Kb
Stáhnout tento soubor (_DSC5781_00001.jpg)_DSC5781_00001.jpg[ ]196 Kb

Bohaté regiony by měly být solidární

V pondělí 4. prosince 2017 se v Hanušovicích na svém jednání sešli členové klubu Moravská pohraniční, aby zhodnotili uplynulý rok a připravili náplň činnosti pro ten nadcházející.
      Konstatovali, že webové stránky www.moravska-pohranicni.cz, která vytvořil a o jejichž technické zázemí se stará pan Bohuslav Matouš, patří k největšímu bohatství, které klub má. Přestože informace zde ukládané již nepřibývají takovým tempem jako na počátku, komplex stránek je neocenitelným zdrojem poznání a záznamem historie i současnosti zájmových tratí klubu.
      Přirozeným vyústěním snah v této oblasti je i příprava muzejní expozice pro fyzické sbírkové materiály. Proto představitelé klubu aktivně vstoupili do jednání se SŽDC, s. o., Správou osobních nádraží Olomouc, která připravuje v příštích letech stavební úpravy staniční budovy v Hanušovicích. Díky tomu jsou již dnes pro budoucí muzeum Moravské pohraniční prostory zajištěny. "Bude to po nás vyžadovat, abychom každý z nás přispěli svým dílem k úspěchu tohoto projektu," připomenul Tomáš John, jeden ze spoluzakladatelů klubu.
      V souvislosti s muzejní expozicí a nutností uzavření nájemní smlouvy s vlastníky objektu, diskutovali členové Moravské pohraniční o transformaci klubu v jinou právní formu, například zapsaný spolek. Opakovaně se shodli na tom, že setrvají jako volné sdružení bez právních závazků. Pro myšlenku muzea se pokusí získat také jiný vhodný právní subjekt, popřípadě soukromou osobu, která by celý tento projekt vzala na sebe.
      Diskutovalo se také o novém grafikonu vlakové dopravy, o nedobrých vyhlídkách na budoucnost staroměstské lokálky a pokladních ve Starém Městě pod Sněžníkem a v Králíkách, o nezájmu Olomouckého kraje o financování nerentabilního provozu vlaků až do Štítů. "Přece musí existovat nějaká solidarita bohatějších vnitrostátních regionů s příhraničními oblastmi," posteskl si další ze zakladatelů klubu Arnošt Juránek. "Je nám jasné, že všechno stojí peníze, ale v extrému by taky nemuselo jezdit vůbec nic jen proto, že nás tu žije málo a že tu v rámci všeobecného šetření bude protestovat nejméně lidí. Ale od toho máme stát a samosprávy, aby zajistil dopravní obslužnost i ve strukturálně postižených regionech."
      Moravská pohraniční věnuje svou činnost i podpoře místních samospráv. Tu má i Malá Morava, která by ráda změnila zastávkové místo v centru obce, a to přemístěním nynější zastávky Podlesí ke křižovatce u pohostinství. Poté, co se prostor bývalé železniční stanice proměnil v nákladiště kulatiny, je za špatného počasí přístup k vlaku pro pěší téměř nemožný.
      "Stále si také myslíme, že vybudování námi navrhované zastávky blízko centra Červeného Potoka a silnice k Dolní Moravě by pomohlo odlehčit provozu, který se ve vsi zvýšil až do neúnosných rozměrů po otevření nedaleké atrakce Stezka do oblak," připomněl Arnošt Juránek.
      Jednání klubu Moravská pohraniční bylo ale také neformálním setkáním kolegů železničářů, kteří se spolu potkávali v zaměstnání a podobnou příležitost dnes už nemají nejen díky odchodu do penze, ale především vinou neustálého omezování železničního provozu v regionech s nižší frekvencí cestujících a jeho nahrazování "všespásnou" autobusovou dopravou, které pro změnu zase chybí řidiči.
Tisková zpráva
7. 12. 2017
Foto František Pecho

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (MP_2017.jpg)MP_2017.jpg[ ]131 Kb

Moravská pohraniční se sešla na dalším klubovém setkání

První únorové pondělí se v pivovarské restauraci v Hanušovicích sešlo ke svému dalšímu výročnímu klubovému setkání 15 členů Moravské pohraniční.
     Na úvod vzpomenuli svého člena pana Petra Fiedlera, který náhle zemřel loni v září.  Za svého působení v řadách klubu obohatil jeho internetový archiv o řadu fotografií, k nimž patří mimo jiné i fotodokumentace stávajícího zabezpečovacího zařízení železniční stanice Hanušovice, která bude v roce 2016 procházet přestavbou na budoucí dálkové ovládání ze Šumperka.
     První část setkání byla věnována ohlédnutí za loňským rokem, který byl zhodnocen jako velmi úspěšný. Předně se podařilo dále rozvíjet virtuální archiv na vlastních webových stránkách, které jsou provozovány za přispění Federace strojvůdců ze Šumperka. Stránky byly rozšířeny o trať Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem, a to ve stejném duchu, jaký je věnován tratím Hanušovice – Dolní Lipka a Dolní Lipka – Štíty.
     Členové klubu přivítali otevření nové zastávky Červená Voda Pod rozhlednou na štítecké lokálce dne 29. září, na jejímž prosazení se klub podílel. Současně si vyslechli informaci o stavu návrhu změny zastávkových míst na trati Hanušovice – Dolní Lipka, především prosazením zastávky Malá Morava, Vojtíškov a Červený Potok zastávka. V této oblasti chce klub i nadále intenzivně spolupracovat nejen se Správou železniční dopravní cesty, s. o., ale především se samosprávami v Hanušovicích, Králíkách a na Malé Moravě. Mluvilo se též o snahách prodloužit trať do Štítů o 400 m blíže městu, čemuž je nakloněna nejen tamní radnice, ale i vedení firmy Klein&Blažek, největšího zaměstnavatele v kraji.
     Dalším mezníkem zdejších železnic je znovuobnovení celotýdenního provozu osobních vlaků na celé trati Dolní Lipka – Štíty s novým jízdním řádem, který uvítali především občané Heroltic, pro něž železnice představuje důležité spojení se Štíty, pod něž správně spadají. "Zprovoznění obou tratí samozřejmě velmi vítáme, teď je třeba udělat vše proto, aby se provoz na nich udržel," řekl jeden ze zakladatelů klubu výpravčí Arnošt Juránek a dodal: "Vše je ale velmi závislé na zájmu a přízni Pardubického a Olomouckého kraje."
     Mezi mnohými body, o nichž se na setkání diskutovalo, stojí za zmínku také vize vlastního železničního muzea, které by mohlo prezentovat nejen trojrozměrné exponáty ze soukromých sbírek, ale také písemnosti, fotografie a další archiválie, vztahující se k historii zdejších regionálních tratí. Jako místo pro realizaci této bohulibé myšlenky si Moravská pohraniční vybrala Hanušovice a ráda by o věci jednala s místní samosprávou.
     Závěrem dodejme, že klub Moravská pohraniční nesdružuje jen železničáře, ale také všechny další zájemce dlouhodobě bojující za zachování železničního provozu v severní části česko-moravského pohraničí, a to nejen formou aktivních jednání se správcem tratí, dopravci, ale i samosprávami a vlastní propagační činností.
     Klub byl založen rok poté, co byl v prosinci 2011 zastaven provoz na tratích Hanušovice – Dolní Lipka a  Moravský Karlov – Štíty.

Foto Onřej Chmelík

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Setkání_MP_2016.jpg)Setkání_MP_2016.jpg[ ]244 Kb

Setkání příznivců klubu v Hanušovicích

HANUŠOVICE, 4. 12. 2014 – V pivovarské restauraci v Hanušovicích se ve čtvrtek 4. prosince sešli příznivci myšlenek klubu Moravská pohraniční, aby zhodnotili dosavadní činnost a plánovali, kudy dále.
Především zazněla slova díků webmasterovi a administrátorovi webových stránek www.moravska-pohranicni.cz, kterým se podařilo touto cestou nejen dobře a účinně propagovat myšlenky, díky nimž byl klub založen, ale také vytvořit velmi zajímavý a inspirativní virtuální archiv našich tratí.
V úvodu zazněla zpráva o stavu příprav vybudování nových zastávek na trati Hanušovice – Dolní Lipka a Dolní Lipka – Štíty. Zatímco realizace zastávky Červená Voda střed je již v plném proudu, záměr prodloužení trati blíže k centru města Štíty a výstavba zastávek Vojtíškov, Malá Morava a Červený Potok zastávka je odvislý od kladného stanoviska Olomouckého kraje, kterým by zaručil, že i v následujících letech zde bude objednávat veřejnou dopravu. To zatím nepřichází. Nejsou ani známy závěry odborné brněnské firmy, která má svou studií oběma krajům doporučit optimální řešení dopravního napojení. V té souvislosti bylo připomenuto, že se tato firma, co se lokalizace nových zastávek týče, plně ztotožnila se závěry studie, kterou za Moravskou pohraniční vypracovali Ondřej Chmelík a Arnošt Juránek.
"Z toho, že i v příštím grafikonu se počítá jen s víkendovým provozem na trati do Hanušovic, soudíme, že zůstává jediná varianta - pokud bude vlak jezdit, pak jen pro turisty. Turistika je ale jen přidanou hodnotou, tím nebude vlak sloužit místním lidem jako dopravní prostředek na cestách za prací či do škol k Šumperku, Brnu, Jablonnému či Letohradu. Stále se vyzdvihuje autobus, jako levnější varianta," soudí jeden ze zakladatelů klubu Arnošt Juránek a dodává: "Přitom podporu stavbě zastávek na těch nejoptimálnějších místech deklarovaly svými usneseními i podpůrnými dopisy jak obec Dolní Morava, města Králíky a Štíty, tak i obec Malá Morava. Je pak snadné počítat cestující v době, kdy počasí turistice nepřeje, a tvrdit, že zdejší vlaky jsou nevytížené. Prostě nás tu žije málo a nějaká solidarita bohatějších center s chudším pohraničím by fungovat měla."
Příznivci klubu Moravská pohraniční vyjádřili své přesvědčení, aby zdejší železnice sloužila tomu, pro co byla před více než sto lety vybudována, musí být pravidelná doprava na tratích Hanušovice – Dolní Lipka a Dolní Lipka – Štíty obnovena jako celotýdenní, byť s omezenějším rozsahem spojů. Pokud krajští politici vezmou tomuto kraji i vlak, udělají z něj ještě větší konec světa, než jakým je.
Zaměstnanci LD Šumperk se také obávají, že s nadcházející revitalizací trati Zábřeh – Hanušovice a s ní spojenou výlukou, budou i vlaky na trati Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem nahrazovány autobusy, přestože by se nouzově dalo například využít lokomotivního depa v České Třebové. Je to o to smutnější, že právě v roce 2015 staroměstská lokálka slaví 110 let!
Účastníci jednání se shodli, že působnost klubu, především v archivační práci, rozšíří také na trať číslo 294 Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem a doplní o dostupné informace o ní také své webové stránky.
Svou činnost považuje Moravská pohraniční jako přínosnou nejen pro hledání těch nejoptimálnějších řešení dopravní obslužnosti tohoto horského regionu jako poradní hlas s dobrou znalostí místních poměrů, ale také v zachování bohaté historie zdejších tratí. Dohodli se také na tom, že nabídnou KCOD v Olomouci případnou spolupráci při zajištění oslav 110. výročí staroměstské lokálky.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Setkani_2014_01.jpg)Setkani_2014_01.jpg[ ]979 Kb
Stáhnout tento soubor (Setkani_2014_02.jpg)Setkani_2014_02.jpg[ ]740 Kb
Stáhnout tento soubor (Setkani_2014_03.jpg)Setkani_2014_03.jpg[ ]899 Kb

SŽDC, s. o., buduje nové zastávky na své náklady

      Otevřením pěti nových železničních zastávek v okolí Prahy se zcela mění postoj SŽDC, s. o., jako vlastníka dopravní cesty, k výstavbě nových zastávek. Doposud si musela stavbu nové zastávky zcela zajistit a zafinancovat obec a po její výstavbě předat do správy dráze. Dnes se ale do výstavby pouští i SŽDC sama. To se úzce dotýká také našich tratí.
      Obec Červená Voda sice měla od roku 2008 všechna povolení a hotový projekt na výstavbu zastávky Červená Voda střed, na trati Dolní Lipka – Hanušovice, mezi dopravnou Červená Voda a nz. Moravský Karlov, ale chybělo jí 2,6  milionů korun na její výstavbu. Po dohodě se SŽDC, s. o., se však realizace zastávky chopí vlastník dopravní cesty. Zastávka je již v plánu investic a její výstavba by měla proběhnout v druhé polovině roku 2015 tak, aby mohla cestujícím sloužit již od grafikonu 2015/2016.
      Studie klubu Moravská pohraniční, nazvaná "Změna infrastruktury na železničních tratích Hanušovice – Dolní Lipka a Dolní Lipka – Štíty" posloužila jako námět i k dalším plánovaným změnám.
      Podle Ing. Karla Otavy ze SŽDC, s. o., Praha, je velká šance, že by mohly být také na trati Hanušovice – Dolní Lipka postaveny tři nové zastávky. Po důkladném zvážení a dohodě s představiteli obcí, by se do pěti let mohlo podařit realizovat ze studie Moravské pohraniční to, co má smysl. A to zastávky Vojtíškov, Malá Morava a Červený Potok zastávka. Posledně jmenovanou zastávku, která by měla stát u starého kamenného mostu podpořila také obec Dolní Morava, která je nejvýznamnějším střediskem zimních sportů a horské turistiky v Pardubickém kraji.
      "Osobně jsem velmi rád, že ve hře je i prodloužení kolejí štítecké lokálky blíže městu Štíty. Jedná se asi o 400 metrů nové trati, ale vybudováním nové zastávky Štíty zastávka by se výrazně změnila dostupnost vlaku pro Štítecké, ale i zaměstnance firmy Klein&Blažek, která zaměstnává několik set lidí ve třísměnném provozu. Nová zastávka by jim stála přímo před branami," dodává k tomu Arnošt Juránek, spoluautor zmíněné studie.
      Přestože se naše trati jeví v celostátním měřítku jako méně rentabilní, neměl by jejich vývoj ustrnout. Nové zastávky na našim lidem, turistům a návštěvníkům kraje přiblíží vlakovou dopravu a zvýší tak atraktivitu železnice v konkurenci s autobusovou dopravou. Snad se jednou dočkáme toho, že osobní vlaky znovu zahoukají před branami města Štíty.

Rozhovor s Aloisem Mačákem na téma mezikrajská doprava

Macak fotoO rozhovor pro naše stránky jsme požádali 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Aloise Mačáka, MBA, abychom zjistili, jaký je oficiální postoj Olomouckého kraje ve věci obnovy železničního spojení mezi našimi kraji. K užití novinářům jej předkládáme v nezkrácené podobě spolu s níže uvedenou oficiální tiskovou zprávou Olomouckého kraje ze dne 15. 10. 2013.


Pane náměstku, z některých novinových článků by se mohlo zdát, že to je dnes Pardubický kraj, kdo usiluje o obnovu spojení osobních vlaků s Moravou, a že se tomu naopak Olomoucký kraj všemožně brání. Je tomu skutečně tak?
Po velmi nepodařené optimalizaci veřejné dopravy v Pardubickém kraji před dvěma roky, která se negativně dotkla i Olomouckého kraje, jsem již od listopadu 2012 inicioval jednání a vyzval vedení Pardubického kraje ke vzájemnému koncepčnímu řešení následků jejich pseudo optimalizace. Společnosti OREDO, s. r. o., která byla pověřena organizováním veřejné dopravy v Pardubickém kraji, byly odebrány kompetence a tyto přešly na Krajský úřad Pardubického kraj. Až do srpna 2013 neměla naše organizace pověřená koordinováním veřejné osobní dopravy - KIDSOK partnera pro vyjednávání o technických aspektech nové koncepce přeshraniční dopravy. Aktivity ohledně znovuobnovení vlaků konal Pardubický kraj bez předchozího projednání s Olomouckým krajem. O obnovení provozu vlaků jsme se například dozvěděli z jízdního řádu nebo z médií v době, když byly již zahrnuty do grafikonu Správy železniční dopravní cesty. Taktéž o pátečním páru vlaků na trati 025 Hanušovice – Dolní Lipka jsme se dozvěděli z materiálů SŽDC. Olomoucký kraj však po následné dohodě souhlasil, protože považuje mezikrajskou dopravu za důležitou. Od prosince 2013 se tedy bude podílet na jejich financování. Všechny změny v mezikrajské dopravě je nezbytné projednávat společně dříve, než se objeví v návrhu tabulek jízdních řádů. Z tohoto důvodu téměř rok usilujeme o mezikrajskou koncepci přeshraniční dopravy nejen na železnici. Opět zdůrazním, že dopravní obslužnost je dlouhodobou prioritou Olomouckého kraje! Jsme jedním z mála krajů, který pět roků drží stejný rozsah dopravní obslužnosti.
Můžeme tedy říct, že i vy sám jste nakloněn tomu, aby byly vlakové spoje u nás plně zapojeny do integrovaných systémů obou krajů. Jak se vy sám vnímáte budoucnost železnice?
Jsem patriotem železnice, která by měla tvořit páteř systému veřejné dopravy s využitím výhod, které železniční doprava nabízí, ať už v obecném měřítku nebo v konkrétních podmínkách. Její výhody mohou být zvýrazněny odstraněním souběhů s autobusovou dopravou a tím i současně zefektivněním vynakládání veřejných prostředků na dopravní obslužnost. Zapojení železnice do Integrovaného dopravního systému Olomoucký kraj podporuje a koná potřebné kroky k tomu, aby byla integrace železničních tratí v kraji co nejdříve dokončena.
Víkendový provoz na trati Dolní Lipka – Hanušovice vykazuje velký zájem cestujících, ale je velmi závislý na počasí a sezóně. Myslíte si, že by stálo za to obnovit provoz celotýdenně, aby mohl sloužit zde žijícím lidem k cestám za nákupy a do zaměstnání?
Olomoucký kraj má velký zájem o nápravu současného stavu. Konkrétní změny v dopravní obslužnosti jsou však závislé na seriózním jednání mezi oběma kraji. Zástupci krajů se dne 9. října v Olomouci dohodli, že bude nezávislým subjektem zpracována studie mezikrajské přeshraniční dopravy. Zde především spoléháme na koncepční nastavení této veřejné dopravy.
Jak se vy osobně díváte na možnost změny infrastruktury na této trati a budování nových zastávek, které by výrazně zkrátily současné docházkové vzdálenosti na vlak?
Osobně tuto možnost podporuji! Změnám infrastruktury, které přispějí k zatraktivnění tratě, se v žádném případě nebráníme. Je však nezbytné alokovat zdroje po společné dohodě obou krajů a zejména prověřit možnosti financování ze strany státu nebo evropských dotací a přivést tyto změny k realizaci.
Co soudíte o snaze města Štíty protáhnout traťovou kolej o 400 m blíže městu a vybudovat na jejím konci zastávku, která by stála před branami zdejšího největšího podniku Klein&Blažek a odkud by to bylo do centra města jen pár minut?
Autobusová doprava má v tomto případě určitou výhodu. Kromě firmy Klein&Blažek obsluhuje také střed města Štíty a přilehlé okolí. Prodloužení tratě by bylo velkou státní investicí, které bude jistě předcházet projekt a hodnocení udržitelnosti takové stavby. Od uvedeného se budou odvíjet i záměry při řešení mezikrajské dopravy na trati 024.
Zdejší obce však nemají dostatek finančních prostředků na vybudování nových zastávek. Například roční rozpočet Malé Moravy je jen asi šest milionů korun ročně. Myslíte si, že by zde mohl kraj finančně pomoci, popřípadě, že by zastávky vybudovala ze svých prostředků sama Správa železniční dopravní cesty?
Kapitola rozpočtu Olomouckého kraje na dopravní obslužnost nezahrnuje prostředky pro investice do železniční infrastruktury. Je určena na zajištění a financování dopravní obslužnosti. Kraje tak jako ostatní samosprávy však nežijí ve vzduchoprázdnu, co se týká peněz, ale také i nepříznivé ekonomické situace v České republice. Naštěstí Asociaci krajů ČR se zatím daří ubránit dohodnuté finanční plnění vyplývající z „Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“ uzavřené s tehdejší Fischerovou vládou. Zdůrazním, že tyto peníze nejsou milodary pro kraje, ale peníze primárně určené na hrazení ztrátových regionálních tratí pro státní firmu ČD, a. s. Jsem moc rád, že bývalé pseudovládě se nepodařilo snížit o 600 milionů korun krajům respektive své státní firmě ČD, a. s., peníze na dopravní obslužnost. Proč to mělo být zrovna o tuto částku, nebyl schopen nikdo seriózně zdůvodnit. Do roku 2019 mají kraje dohodnuté se státem zhruba 2,6 miliardy korun ročně na úhradu ztrátových regionálních tratí. Pro informaci doplním, že pokud by se tento nesmyslný návrh podařil Nečasově vládě schválit, v Olomouckém kraji bychom tak přišli každoročně o zhruba 50 milionů korun. Byl by to obrovský negativní zásah do celého systému dopravní obslužnosti navíc v období vysoké nezaměstnanosti, kdy se jedná nejen o mobilitu pracovní síly, ale také o každodenní důležité potřeby našich občanů. Je paradoxem, že bývalá vláda zlevnila dopravní cestu pro nákladní vlaky, ale u osobních vlaků ji zdražila. V Olomouckém kraji tak budeme hradit od příštího roku ze svého rozpočtu navíc zhruba 17 milionů korun.

Za klub Moravská pohraniční se vyptával

Arnošt Juránek

V Olomouci dne 17. 10. 2013

Olomoucký kraj prosadil systémové řešení mezikrajské dopravy

Olomoucký kraj nechá vypracovat studii dopravy na hranicích s Pardubickým krajem. Cílem je napravit následky, které vznikly nevydařenou optimalizací veřejné dopravy v Pardubickém kraji doprovázenou rušením některých vlakových spojů. Pardubičtí krajští radní totiž bez jakéhokoliv projednání s Olomouckým krajem před dvěma roky zrušili dohodu o zajištění vlakových spojů mezi oběma kraji. Olomoucký kraj byl tehdy nucen nahradit zrušené spoje autobusovou dopravou. „Jsem rád, že se nám dlouhodobým tlakem a jednáním podařilo přesvědčit kolegy ze sousedního kraje, aby se připojili k naší snaze vrátit do mezikrajské dopravy potřebnou kvalitu,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák. Výsledkem těchto jednání je také dohoda, že na financování studie mezikrajské dopravy se budou podílet oba kraje.
Olomoucký kraj o toto řešení usiloval již od listopadu loňského roku, kdy náměstek hejtmana Alois Mačák kontaktoval svého kolegu z Pardubického kraje Jaromíra Duška k nápravě nevyhovujícího stavu. Rozhodnutí padlo na společném jednání hejtmanů obou krajů, jejich náměstků pro dopravu, starostů dotčených obcí a odborníků uskutečněném dne 9. října v Olomouci. Olomoucký kraj inicioval toto jednání po několikaměsíční časové prodlevě ze strany Pardubického kraje. Příslib o vypracování studie totiž zazněl od zástupce Pardubického kraje již 8. července. „Dopravní obslužnost je pro Olomoucký kraj dlouhodobě prioritou, proto považujeme mezikrajskou veřejnou dopravu za velmi důležitou,“ zdůraznil náměstek hejtmana pro dopravu Alois Mačák.
Studii řešící přeshraniční dopravu zadá Olomoucký kraj s tím, že tento důležitý podkladový materiál pro další seriózní jednání by měl být zpracován ještě v letošním roce.

Tisková zpráva Olomouckého kraje
ze dne 15. 10. 2013

Oslavy výročí Moravské pohraniční dráhy

V sobotu 14. září 2013 bude v 7.35 hod vypraven zvláštní vlak, vedený parní lokomotivou řady 534.043 zvanou Krémák, aby vyjel na trať jubilující Moravské pohraniční dráhy, trati vedoucí ze Šternberka, přes Šumperk a Hanušovice, do Dolní Lipky. Právě před 140 lety ji dokončila a do provozu uvedla společnost vedená proslulou rodinou moravských železářů a stavitelů bratří Kleinů ze Sobotína. Celou jízdu vlaku provází pestrý doprovodný program, jehož vyvrcholení bude v cílové stanici vlaku, kam se vrátí po krátkém zájezdu do Králík. Právě v Dolní Lipce proběhne dozbrojení lokomotivy vodou z autocisteren, dodaních SDH Lichkov a SDH Králíky.
A co cestující zvláštního vlaku, pozvané hosty a další účastníky akce čeká?
K dobré náladě na nástupišti zdejší stanice, která do roku 1921 nesla název Králíky (Grulich), bude hrát orchestr Základní umělecké školy z Králík. Připraveny jsou hned čtyři výstavy. Tu první instalovali na sedmi výstavních panelech členové místního klubu železničních nadšenců a patriotů Moravská pohraniční, který zde organizuje oslavy pro pořadatele akce Krajské centrum osobní dopravy v Olomouci. Zachycuje nejen historii trati Šternberk - Dolní Lipka, ale vystavany jsou tu i obrázky z traťového úseku Hanušovice - Dolní Lipka, pořízené klubem v rámci projektu "Pochůzka po 140 letech". Klub Moravská pohraniční zde představuje také svou činnost a zvláštní důraz klade na svůj námět změny infrastruktury a zřízení nových zastávkových míst na trati z Hanušovic do Dolní Lipky.
Další velmi zajímavou výstavu připravil ve zvláštně upraveném železničním voze DKV Česká Třebová Letohradský železniční klub. Najdete ji hned vedle původní točny s kolejnicemi datovanými rokem 1873. Výstava potěší především nejmenší návštěvníky. Vystaveno a k vyzkoušení tu je hned několik modelů železničních kolejišť, modely lokomotiv a různé železniční artefakty. Možné tu bude zakoupit pohlednice a publikace s železniční tematikou. (Omlouváme se, že z technických důvodů nebude přistaven ohlášený vůz s instalovanou výstavou k Historii prodeje jízdenek.)
Hned na protější straně stanice za kolejemi bude přistaven speciálně upravený nákladní automobil s instalovanou mobilní výstavou Vojenského muzea Králíky. Vystavené zbraně a expozice věnovaná armádní bojové technice budou tou nejlepší pozvánkou pro příští výlet na Králicko, věnovaný předválečným pevnostem a naší vojenslé historii.
Bezesporu další velmi zajímavou výstavu najdete "přes ulici" v dolnolipecké obecní knihovně. Více než stovku velkoformátových fotografií "Ze světa železnice" zde vystavuje hanušovický fotograf, člen FISAIC ČD a zakládající člen Komory fotografů František Pecho. Výstava bude doplněna například o dobové plány kolejišť, ukázkami stránek z rakousko-uherského Řádu signálního z roku 1897 apod.
Pro ty, kteří dávají přednost aktivní zábavě, je k dispozici i šlapací drezína klubu Lokálky nedáme!, kterou si budou moci návštěvníci akce vyzkoušet od půl třetí na vlečkové koleji zdejší firmy Kaplan - Aoutodoprava. Organizátoři nezapomněli ani na stánek s občerstvením a další pohodlí těch, kteří si závěr oslav v železniční stanici Dolní Lipka nenechají ujít.
Tou největší atrakcí je však sám parní vlak se šesti dobovými vozy "Rybáky". Jeho doprovod, stejně jako bdělou stráž nad bezpečností cestujících v kolejišti, obstarají členové Volného sdružení příznivců historie železnice. Jen připomeneme, že vlak přijede podle zvláštního jízdního řádu do Dolní Lipky ve 13.00 hod., odkud podnikne ve 13.53 hod. krátký zájezd do Králík, odkud se vrací ve 14.20 hod. Po zbrojení a provozní prohlídce lokomotivy v Dolní Lipce se vypraví na zpáteční cestu v 16.39 hod.
Záštitu nad akcí v cílové stanici převzalo město Králíky. Poděkování za podporu a pomoc si vedle něj a party dobrovolníků zaslouží také Pardubický kraj.
Více informací naleznete v sekci "Oslavy 140 let" na webových stránkách klubu. Na váš příjezd se těší

Pořadatelé a členové klubu Moravská pohraniční

V Králíkách se jednalo o změně infrastruktury na našich tratích

Studií nazvanou "Změna infrastruktury na železničních tratích Hanušovice - Dolní Lipka a Dolní Lipka Štíty" (v odkazu Ke stažení) chtěl klub Moravská pohraniční zanalizovat současný neutěšený stav zastávek a jejich nevyhovující lokaci na uvedených tratích. Právě v nápravě tohoto stavu vidí autoři studie rezervy jak přilákat do vlaku nejen místní obyvatele, ale také turisty.
Pro realizaci tohoto námětu se podařilo získat radního pro dopravu Pardubického kraje Jaromíra Duška, který na pátek 7. června 2013 svolal jednání představitelů zainteresovaných stran, aby o tomto tématu vzájemně diskutovali a našli možná řešení a směry vývoje. Jednání v zasedací místnosti zastupitelstva města na radnici v Králíkách se mimo jiných zúčastnili starostka města Králíky Jana Ponocná, starosta města Štíty Jiří Vogel, starosta Malé Moravy Antonín Marinov, starosta Dolní Moravy Ladislav Janočko, místostarosta Červené Vody Josef Kuběnka, poslanec Parlamentu ČR, zastupitel a člen dopravní komise Olomouckého kraje Miroslav Kapoun, za Správu železniční dopravní cesty náměstek ředitele Oblastního ředitelství Hradec Králové pro provoz infrastruktury Jaroslav Kmoníček, náměstek ředitele pro techniku Ing. Jiří Vencl, náměstek ředitele OŘ Olomouc pro provoz infrastruktury Ing. Ladislav Kašpar, za Stavební správu Východ Ing. Viktor Vik Ph. D. z Olomouce, ředitel KCOD Českých drah Pardubice Ing. Michal Štěpán, ředitelka KCOD ČD Olomouc Ing. Hana Motyková, zástupce Sdružení obcí Orlicko, zástupce koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje IDSOK a další. Za klub Moravská pohraniční byli přítomni Arnošt Juránek a Ludvík Hajzler.
Poté co starostka Králík J. Ponocná a J. Dušek přivítali účastníky jednání, přednesl ve zkratce A. Juránek zjištění a závěry zmíněné studie. Oba náměstci ředitelů Oblastních ředitelství SŽDC Hradec Králové a Olomouc se shodli, že trať z Hanušovic do Dolní Lipky patří stavebně k těm lepším v regionu, protože v 80. letech proběhla obnova kolejového svršku. Olomoucká SŽDC i zde plánuje bezstykovou kolej a instalaci pražcových kotev. Proběhne demolice staničních budov v Podlesí a v Prostřední Lipce a jejich nahrazení vhodnějšími přístřešky s lavičkou. Záměr na změnu polohy zastávkových míst, tak aby lépe vyhovovaly současným potřebám obyvatel, považují za proveditelný. Je však třeba nejprve zpracovat další projekční materiály, z nichž by byla zřejmá ekonomika celé akce, a poté ji zařadit jako společný mezikrajský projekt do plánu investic SŽDC. Pan náměstek Dušek nevidí problém v zafinancování staveb nových zastávek s využitím evropských a státních fondů pro dopravní infrastrukturu. Zdůraznil, že i když je u těchto zastávek zřejmé, že jejich ekonomická návratnost bude velmi dlouhá, je to cesta ke zkvalitnění života v tomto krásném kraji a příspěvek pro podporu turistického ruchu, protože se tak výrazně zkrátí řada docházkových vzdáleností a zvýší konkurenceschopnost vlakové dopravy.
Zvláštní pozornost byla také věnována již projektově připravené zastávce Červená Voda střed, která doposud čekala jen na zainvestování. Došlo k dohodě mezi obcí Červená Voda a SŽDC a tato zastávka tak bude realizována co nejdříve. Starosta Malé Moravy Antonín Marinov považuje vybudování navrhovaných zastávek, které jsou ve své většině na území obce, za naprosto ideální stav pro potřeby občanů Malé Moravy. Není však v silách obce, aby tuto akci financovala sama.
S pochopením se setkal také námět prodloužení traťové koleje ve Štítech asi o 300 m blíže k centru města. Starosta Štítů Jiří Vogel má k dispozici petici občanů Heroltic i usnesení zastupitelstva města, které požaduje, aby osobní vlaky do Štítů opět zajížděly. Jak prohlásil starosta Vogel, udělá město Štíty vše pro to, aby potřebné pozemky vykoupilo a pro dostavbu místní dráhy blíže k městu darovalo státu. Znovuobnovení provozu osobních vlaků, které do Štítů nejezdí od prosince roku 2011, je v zájmu obyvatel města.
Ing. Štěpán z KCOD ČD Pardubice připomněl, že v návrhu nového jízdního řádu, který bude platit od konce roku, se pro nezájem Olomouckého kraje nepočítá s celotýdenním provozem vlaků do Hanušovic, ani se zajížděním osobních vlaků do Štítů. Novinkou však bude, že 80-90 % vlaků bude z Ústí nad Orlicí jezdit přímo na Červenovodsko, bez vystavování cestujících stresům, jestli jim v Lichkově ujede autobusový přípoj. Časy na obrat v cílových zastávkách budou však tak krátké, že neumožní dojezd do Štítů. Jaromír Dušek vyjádřil víru, že se podaří odmítavý postoj Olomouckého kraje změnit už na jednání 24. června v Olomouci. Svou podporu a pomoc vyjádřil také poslanec Miroslav Kapoun.
Účastníci jednání se ve své většině shodli na podpoře projektu a jeho zařazení do plánu investic SŽDC, na okamžitém řešení výstavby zastávky Červená Voda střed a na hledání finančních prostředků k zainvestování budování nových a rekonstrukci stávajících zastávkových míst na trati Hanušovice - Dolní Lipka. Město Štíty zahájí přípravu realizace záměru prodloužení trati z Dolní Lipky do Štítů blíže k městu, aby zkrácením docházkové vzdálenosti a vybudováním cílového bodu Štíty zastávka lépe sloužila občanům a návštěvníkům města.

Foto z jednání pořídil Bc. Jan Divíšek

Zastavky 101   Zastavky 102   Zastavky 103   Zastavky 104

Nové železniční zastávky? Pomozte obcím!

Vybudování nové vlakové zastávky, v porovnání s autobusovou, není rozhodně levnou záležitostí. Splněno musí být mnoho technických norem – vyvýšené zpevněné nástupiště, přizpůsobené nejdelším v místě jezdícím vlakovým soupravám, úkryt pro cestující, osvětlení a označení zastávky, bezbariérový přístup… Omezujícím faktorem je sklon i nejmenší poloměr oblouku trati. Když k tomu připočteme, že celá zastávka musí být vybudována z nových materiálů, vyšplhají se nám náklady na zhruba dva miliony korun. Legislativní povinnost financovat stavbu zastávky má obec, přestože vlastníkem železniční dopravní cesty je většinou stát.
Lokace vlakových zastávek na trati Hanušovice – Dolní Lipka se od vybudování zdejší dráhy v 19. století prakticky nezměnila. Již pouhým pohledem na mapu je zřejmé, jak neskutečně velké vzdálenosti musí ujít například lidé z Vojtíškova, Horní Lipky nebo horského střediska na Dolní Moravě, chtějí-li cestovat vlakem. A to i přesto, že velký kus takové cesty jdou podél kolejí. Jaká budoucnost tak zdejší dráhu čeká? Je možné tohle všechno změnit, najít lepší řešení? Dá se i na stavbě nové zastávky ušetřit?
Členové klubu Moravská pohraniční vytvořili studii „Změna železniční infrastruktury na tratích Hanušovice – Dolní Lipka a Dolní Lipka – Štíty“, která nejen mapuje současnou situaci, ale navrhuje také řešení ke zlepšení osobní vlakové přepravy (ke stažení na www.moravska-pohranicni.cz).
„Jsme si vědomi, že odborníci nemají rádi, když se jim amatéři pletou do řemesla,“ říká jeden z tvůrců studie Arnošt Juránek. „Jde však především o námět, o nápady, o zvážení všech pro a proti. Vycházeli jsme především z osobní znalosti místních poměrů a potřeb zdejších obyvatel, v tom jsme viděli náš přínos. Naší snahou bylo obrátit pozornost na železnici, která nejen propojuje Čechy s Moravou a slouží místním obyvatelům, ale která má taky velký a nevyužitý potenciál pro turistický ruch.“
Studie, jejímž spoluautorem je další člen Moravské pohraniční Ondřej Chmelík, obsahuje téměř vše, co je zapotřebí k dalším jednáním - počty obyvatel, docházkové vzdálenosti, snímky z katastrálních map, územních plánů, fotografie předmětných míst, zvážení pozitiv i negativ.
"Je nám jasné, že pokud zůstanou celé náklady na realizaci jakékoliv z navrhovaných zastávek na bedrech obecních rozpočtů, jedná se spíše o sny a zbožná přání," posteskl si Juránek. "Například Malá Morava má roční rozpočet zhruba ve výši pouhých šesti milionů korun. Bez pomoci zvenčí, ať už z kraje či fondů Evropské unie, se zdejší horské obce prostě neobejdou."

Vítáme obnovení provozu na trati Hanušovice - Dolní Lipka

Členové klubu Moravská pohraniční nejen že bez výhrad podporují a vítají krok Pardubického kraje obnovit provoz osobních vlaků na trati Hanušovice – Dolní Lipka o sobotách, nedělích a svátcích, ale také si v této věci cení vstřícnosti Olomouckého kraje. Vlaky tu začnou v pěti párech jezdit od soboty 2. února 2013.

„Za ten rok, co tu vlaky nejezdí, jsme měli dostatek času přemýšlet o příčinách, co vedlo tehdejší představitele odboru dopravy Pardubického kraje a firmu OREDO k tomuto radikálnímu kroku,“ říká jeden ze spoluzakladatelů klubu Arnošt Juránek. „Lidé na Malomoravsku si už na některé autobusové linky zvykli a znovuzavedení vlaků přijímají spíše s nelibostí. Návrat železnice by se měl proto dít ruku v ruce s přehodnocením stávající infrastruktury a tím najít nová místa pro zastávky, které budou více respektovat potřeby lidí, kteří tu žijí dnes. Dráha ustrnula ve vývoji v 19. století a dnešní poloha stanic a zastávek již v mnoha případech nevyhovuje dnešním potřebám.“
Jako prioritu vidí členové Moravské pohraniční vybudování nové zastávky v Červeném Potoku, kde se kříží trasy autobusů na lince Králíky – Dolní Morava s železnicí. „Doposud se preferovalo, že turisté směřující na Dolní Moravu jezdí především z Čech a přitom se zapomnělo, že řada zdejších firem je z Moravy. Přestup na autobus je nyní v Hanušovicích, už při malém zpoždění vlaku, velmi nespolehlivou možností,“ říká další spoluzakladatel klubu Ondřej Chmelík. „Současná stanice Červený Potok však leží až v lese za vesnicí. Novou zastávku by jistě uvítali nejen Červenopotočtí pro její polohu v centru samotné vsi, ale i lidé na Dolní Moravě, kteří o podobnou dostupnost železnice marně usilovali již před léty.“
Stejné je to i na dalších místech trati. Moravská pohraniční chce proto iniciovat a být nápomocná při vyhledávání optimálnějších míst pro zastavování vlaků. „Nové zastávky by měly nejen respektovat skutečnou potřebu místních lidí. Trať prochází řídce osídleným územím, proto se budou počty místních cestujících stále pohybovat v jednotkách. Trať má ale velký význam pro turistiku a měla by proto návštěvníky kraje dovézt až k samotným východištím turistických cest,“ říká Juránek.
Klub proto navrhuje zřízení nových zastávek také na moravské části trati, a to na Malé Moravě u pohostinství (blízkost autobusové zastávky, prodejny, obecního úřadu), u pily (pro cestující scházející do údolí Moravy z Podlesí), pod Vojtíškovem (co nejblíže rozcestí, směrem k tunelu) a zvážit přemístění zastávky Vlaské blíže k centru vsi a rozcestí směrem k Vysoké. Současná nádraží v Podlesí a Červeném Potoku by nadále plnila funkci nákladišť, přičemž by pro zaměstnance červenopotockého manipulačního skladu a lidi z Horní Lipky zůstal Červený Potok zastávkou na znamení. „Rádi bychom pro realizaci našeho návrhu udělali maximum. Je nám jasné, že musí přijít změna politiky při financování výstavby nových zastávek, protože to není ve finančních možnostech samotných obcí. Rádi bychom je však pro přehodnocení současné infrastruktury získali,“ dodává Chmelík.
Třemi páry budou od soboty 2. 2. 2013 zajíždět osobní vlaky také do Mlýnického Dvora, kam ústí i červenovodský lyžařský areál Buková hora. Moravská pohraniční na trati Dolní Lipka – Štíty podporuje realizaci projektu nové zastávky „Červená Voda střed“ a nadále usiluje o znovuobnovení provozu osobních vlaků až do cílové dopravny trati, stejně jako město Štíty, které rozhodnutím z roku 2011 o osobní vlaky přišlo. „I zde se nabízí řešení dlouhé docházkové vzdálenosti prodloužením trati o 300 metrů až před firmu Klein&Blažek na novou zastávku, popřípadě zajížděním vhodných autobusových linek od Šumperka a Zábřeha až ke stávajícímu nádraží,“ uzavírá Ondřej Chmelík.

Setkání zakladatelů klubu v Hanušovicích

Ve čtvrtek  27. prosince 2012 se v Hanušovicích setkali zakladatelů klubu Moravská pohraniční, aby nejen zhodnotili dosavadní činnost, ale aby si také stanovili cíle pro nejbližší období.

Nejprve zhodnotili dosavadní úroveň a obsah klubových webových stránek www.moravska-pohranicni.cz, vyjádřili poděkování za grafickou práci webmastera a vyjádřili naději, že se brzy podaří naplnit jejich obsah zajímavostmi, týkajícími se nejen historie, ale i současnosti tratí Hanušovice - Dolní Lipka a Dolní Lipka - Štíty. Současně se obrátili na laickou a odbornou veřejnost s prosbou o poskytnutí archiválií a materiálů, za účelem jejich zveřejnění.

Zakladatelé se rozhodli upravit členství v klubu do dvou kategorií, a to na zakladatele a sympatizanty (příznivce, podporovatele). Stanovena byla i strategie k dosažení základního cíle klubu, a to je znovuobnovení provozu osobních vlaků na dnes nepojížděných úsecích tratí Hanušovice - Dolní Lipka a Moravský Karlov - Štíty. To vše by se mělo dít v koordinaci s autobusovou dopravou a se zajištěním návaznosti přípojů v Hanušovicích, v Dolní Lipce a v Lichkově.

Zakladatelé klubu Moravská pohraniční se chtějí v brzké době obrátit na samosprávy dotčených obcí a požádat je nejen o podporu, ale také jim nabídnout odbornou spolupráci při vytváření optimální dopravní obslužnosti v regionu. Současně se chtějí obrátit na Sdružení obcí Orlicko a Sdružení obcí Horní Pomoraví, a to formou osobních setkání, aby jim vysvětlili své záměry a cíle a nabídli spolupráci.

Zakladatelé klubu také s povděkem přijali zprávy o postupu jednání mezi Pardubickým a Olomouckým krajem o obnovení provozu na úsecích železničních tratí mezi oběma kraji, kde došlo v minulém grafikonu vlakové dopravy k jejich zastavení. Těmto aktivitám krajských samospráv vyjádřili svou podporu. 

Moravská pohraniční má webové stránky

Na podzim letošního roku vznikl v reakci na zrušení provozu osobních vlaků na trati Hanušovice - Dolní Lipka a Moravský
Karlov - Štíty klub se záhadným názvem "Moravská pohraniční". Je volným sdružením lidí, kteří si vzali za cíl dosáhnout obnovení provozu osobních vlaků na těchto tratích.

"Tehdy podepsalo petici proti rušení téměř polovina zde žijících obyvatel, starostové od Štítů po Hanušovice vydali společné nesouhlasné stanovisko a na jednáních se zástupci Pardubického kraje a firmy OREDO, která pro kraj organizuje veřejnou hromadnou dopravu, za zachování zdejší osobní železniční přepravy bojovali. Pokud to pro Pardubický kraj nic neznamenalo, pro nás to byl závazek a tento boj jsme rozhodně nevzdali," uvádí jeden ze zakladatelů klubu, výpravčí z Dolní Lipky pan Arnošt Juránek.

"Členové klubu nechtějí jen dosáhnout obnovy provozu. Sám Pardubický kraj ústy nového radního pro dopravu pana Duška deklaroval změnu svého postoje v této otázce a chce osobní vlakovou přepravu na zrušené úseky znovu vracet. Moravská pohraniční chce tuto trať a místa, která propojuje, také propagovat, aby se prý už nikdy neopakoval nejsmutnější den - 10. prosinec 2011, kdy tudy jel osobní motorový vlak naposledy.

A proč Moravská pohraniční? To opět vysvětluje výpravčí Juránek.

"Koleje jsou tady položené díky Moravské pohraniční dráze, která kdysi propojila moravský Šternberk a někdejší stanici
Grulich (Králíky, dnešní stanici Dolní Lipka). A dokázali to i s tehdy dostupnou technikou a v našem případě i za pomoci prokopání dvou tunelů. Dělali to s vědomím, že železnice bude sloužit nejen jim, ale i příštím generacím. To že tudy vlaky nejezdí, je takové mrhání jejich prací a odkazem, že se pro to těžko hledají slova."

Klub letos v prosinci zprovoznil své vlastní webové stránky, které mají seznámit svá návštěvníky nejen s historií, ale i současnosti trati vedoucí z Hanušovic do Dolní Lipky a spolu s ní i tzv. Štítecké lokálky. Najdete je na adrese www.moravska-pohranicni.cz