Nové mechanické závory v km 88,897

Podpisem Poučení pro zmocněnou osobu o podmínkách a obsluze přejezdového zabezpečovacího zařízení mechanického, otevíraného podle potřeby, dne 1. 2. 2014 v České Třebové, byly oficiálně zprovozněny nové závory v km 88,897 (přejezd P 4159) mezi Prostřední a Dolní Lipkou. Přejezd slouží především firmě ZEOS s.r.o., Prostřední Lipka, která přes tento přejezd přehání skot na pastviny za tratí. Klíče od závor jsou uloženy u výpravčího v Dolní Lipce, který o otevření a uzavření přejezdu informuje výpravčího v Hanušovicích. Závory na podzim loňského roku instalovali zaměstnanci traťového okrsku SŽDC Letohrad. Fotodokumentaci Ondry Chmelíka naleznete v odkaze FOTOGRAFIE/Trať 025/Současnost.