Schůzka ve Štítech o mezikrajské dopravní obslužnosti

Ve středu 4. prosince 2013 se v zasedací místnosti na radnici ve Štítech konala pracovní schůzka zástupců společnosti KPM CONSULT, a. s., a zástupců místních samospráv, mimo jiné starosty města Štíty p. Vogela a starosty Malé Moravy p. Marinova. Firma zpracovává pro koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje KIDSOK p. o. studii s názvem "Formulace požadavků na zpracování dopravní obslužnosti v hraničních oblastech mezi Olomouckým a Pardubickým krajem". Cílem schůzky bylo získání poznatků, stanovisek a názorů samospráv na přeshraniční dopravní obslužnost v této oblasti. Jedním z podkladů pro zpracovatele se stala i studie klubu Moravská pohraniční, věnovaná Změně infrastruktury na železničních tratích Hanušovice – Dolní Lipka a Dolní Lipka Štíty (ke stažení na našich webových stránkách).